Thông báo được cấp Chứng nhận về việc “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp chứng chỉ huấn luyện”
5/10/23 6:13 AM
Từ năm 2008 đến nay, trung bình hằng năm Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp đã tổ chức khoảng 200 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với gần 20.000 người lao động và cán bộ cấp quản lý tại các doanh nghiệp KCX, KCN TPHCM và các tỉnh lân cận phía nam, theo quyết định cho phép huấn luyện “An toàn bảo hộ lao động” số 03/LĐTBXH-DN cấp ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Sở lao động thương binh xã hội Tp.HCM. 

 

Vừa qua, Trung tâm cũng đã được cấp Chứng nhận về việc “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp chứng chỉ huấn luyện” của Cục an toàn lao động thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo giấy chứng nhận số 67/2014/GCN ngày 08 tháng 10 năm 2014.

Trung tâm thông báo Quý doanh nghiệp được biết. Trung tâm sẽ tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo 02 hình thức là tại chỗ (tại doanh nghiệp) và tập trung. Quý doanh nghiệp có nhu cầu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các KCX & CN TP.HCM  
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh .
Điện thoại: 08. 3910 5294 - 39101587 - 38232573 
Fax : 08. 38232573 - 38294268
Email: 
iisc.hepza@gmail.com
website: www.hcmizones.org.vn hoặc www.hepzaesc.org.vn

Bài viết liên quan