Thông báo 186/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC

3/13/23 10:02 AM
 

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tổng Cục Thuế có Thông báo số 186/TB-TCT về việc công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp đứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo danh sách các tổ chức đã nộp hồ sơ đề nghị và được đánh giá đáp ứng các tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC đến thời điểm hiện tại, cụ thể:

 

STT

 

Tên tổ chức

Địa chỉ trụ sở chính

Trang thông tin cung

Cấp dịch vụ hóa đơn

điện tử của tồ chức

1.

Trung tâm Tin học và Công nghệ số

(MST 0102723181)

Số 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

http://hoadonct.gov.vn

2.

Công ty cố phần VETC

(MST 0106858609)

Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

https://vetc.com.vn

Bài viết liên quan