Thông báo khẩn việc triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó bão số 12 (Krosa)
5/10/23 6:12 AM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) đã có Công văn khẩn số 2933/BQL-VP ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó bão số 12 (Krosa), áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và các cơn bão tiếp theo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố. Ban quản lý đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn cấp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố nhằm tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Bài viết liên quan