Thông báo nhân sự tháng 02/2013
5/10/23 6:11 AM

Ban Quản lý xin thông báo về việc điều động ông Nguyễn Tấn Phong, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu đến công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận kể từ ngày 01/02/2013 theo Quyết định số 300/QĐ-BQL ngày 21/01/2013 Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

Ngoài ra, Ban Quản lý xin giới thiệu bà Nguyễn Võ Minh Thư, Quyền Trưởng phòng Quản lý Lao động giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Lao động kể từ ngày 01/02/2013 theo Quyết định số 441/QĐ-BQL ngày 28/01/2013 Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.
 

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan