Thông báo nhân sự tháng 8/2014
5/10/23 6:13 AM

Ban Quản lý xin thông báo về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức trong tháng 8 năm 2014 như sau:

Điều động bà Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đến nhận công tác tại Phòng Quản lý doanh nghiệp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm (theo Quyết định số 2044/QĐ-BQL ngày 31/7/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố).

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan