Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014.
5/10/23 6:13 AM
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thi tuyển công chức năm 2014;

 

Căn cứ Thông báo số 125/TB-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính Nhà nước năm 2014;

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo tuyển công chức năm 2014 như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

  2. Vị trí cần tuyển dụng: Quản lý Lao động

  3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (theo Thông báo tuyển dụng số 2224/TB-BQL ngày 19 tháng 8 năm 2014).

  4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

   a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 8 năm 2014 đến 19 tháng 9 năm 2014.

   b) Địa điểm nhận hồ sơ:

  • Đối với những người đang làm việc theo chế độ hợp đồng tạm tuyển, nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

  • Đối với thí sinh tự do, nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ (Phòng Công chức – Viên chức) số 86B Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Bài viết liên quan