Thông báo về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự tháng 10/2012
5/10/23 6:11 AM

1. Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, chuyển công tác đến Ban Quản lý Khu Công nghệ cao từ ngày 01/10/2012 theo Quyết định số 1855/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 21/8/2012 của Ban quản lý.

2. Ông Châu Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, giữ nhiệm vụ vụ Quyền Trưởng phòng Quản lý Xây dựng từ ngày 01/10/2012 theo Quyết định số 1892/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 28/8/2012 của Ban quản lý.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng Đại diện từ ngày 01/9/2012 theo Quyết định số 1866/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 22/8/2012 của Ban quản lý.

4. Bà Lê Thị Ngọc Liên, Quyền Trưởng phòng Đại diện, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đại diện từ ngày 01/9/2012 theo Quyết định số 1865/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 22/8/2012 của Ban quản lý.

5. Ông Văn Vĩnh Thịnh, Phó Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp từ ngày 01/9/2012 theo Quyết định số 1891/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 28/8/2012 của Ban quản lý.

Ban quản lý xin thông báo để các đơn vị thuận tiện trong liên hệ công tác.

VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan