Thông báo về việc hướng dẫn khen thưởng năm 2013
5/10/23 6:12 AM

Nhằm xét khen thưởng cho kết quả hoạt động năm 2013, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) hướng dẫn tiêu chí khen thưởng năm 2013 đối với các Công ty phát triển kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

1.  TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG:

a)  Đối với công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN:

 • Hạ tầng kỹ thuật: hoàn thành 90% trở lên so với dự án được phê duyệt, bao gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sạch, diện tích cây xanh, các khu xử lý nước thải, chất thải…...; Hạ tầng kỹ thuật được duy tu bảo dưỡng tốt, bảo đảm hoạt động bình thường và ổn định của doanh nghiệp trong KCX-KCN.
 • Hạ tầng xã hội: có các dịch vụ phục vụ cho người lao động và nhà đầu tư như: ngân hàng, khu giải trí, khu đào tạo nghề, nhà lưu trú, trạm y tế, trung tâm sinh hoạt công nhân,... góp phần phát triển các công trình xã hội địa phương.
 • Hiệu quả KCN: đạt hiệu quả kinh doanh cao trong việc phát triển hạ tầng KCX, KCN qua các chỉ tiêu: diện tích đất cho thuê, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng/1ha, doanh thu hằng năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động cho thuê trong KCX, KCN.
 • Bảo vệ môi trường: nhà máy xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, đạt tiêu chuẩn; bộ phận bảo vệ môi trường của công ty phát triển hạ tầng phối hợp tốt với Ban quản lý trong việc kiểm tra và phát hiện các vi phạm về môi trường.
 • Tình hình an ninh trật tự và công tác PCCC: luôn được đảm bảo; đội bảo vệ tuần tra thường xuyên, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trong KCX, KCN; thường xuyên diễn tập cứu hộ PCCC.
 • Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong các KCX, KCN: có các hoạt động văn hóa thiết thực phục vụ cho công nhân làm việc tại các KCX, KCN.

b)  Đối với các doanh nghiệp:

 • Có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao trình độ công nghệ.
 • Chấp hành pháp luật về đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng, an ninh trật tự, PCCC, thuế, bảo hiểm xã hội.
 • Có chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 • Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả.

2.  HÌNH THỨC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: Giấy khen của Ban Quản lý.

3.  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ:

Các doanh nghiệp và công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Quản lý trước ngày 21/12/2013. Hồ sơ gồm:

 • Công văn đề nghị khen thưởng của Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của doanh nghiệp;
 • Báo cáo thành tích theo các tiêu chí nêu tại mục 1 Công văn này, có nêu số liệu cụ thể.
 • Đính kèm photo các giấy khen, bằng khen đã đạt được.

Số lượng: 02 bộ.

4.    LƯU Ý:

 • 02 bộ hồ sơ (bằng văn bản) gửi về Văn phòng Ban Quản lý, địa chỉ số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.
 • File mềm gửi vào địa chỉ email: ntmychau@hepza.gov.vn
 • Các mẫu báo cáo download tại trang web của Ban Quản lý www.hepza.gov.vn mục Thông tin chỉ đạo.

Đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ban Quản lý đúng thời hạn để Văn phòng Ban Quản lý tổng hợp trình Hội đồng Thi đua khen thưởng xem xét khen thưởng và đề xuất Thành phố khen thưởng đối với công ty có thành tích hoạt động xuất sắc.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Quản lý (bà Nguyễn Thị Mỹ Châu – chuyên viên), điện thoại: 3829 0405 (Ext: 22) hoặc 0907.201.348, fax: 3829 4271.

Tải biểu mẫu tại đây.

Bài viết liên quan