Thông báo về việc thi tuyển kiến trúc Quốc môn Tịnh Biên
5/10/23 6:13 AM

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

- Địa điểm xây dựng: Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế tỉnh An Giang, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

- Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trong nước có đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế tại Việt Nam, có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển kể từ ngày Thông báo đến ngày 16 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí.

- Thủ tục nhận hồ sơ: Thư đề nghị hoặc giấy giới thiệu của đơn vị dự thi.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thi từ ngày 16 tháng 9 năm 2014 đến ngày 21 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nhận hồ sơ dự thi:

  • Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang – Số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

  • Điện thoại: (076)3 943570 - 6 250212; Fax: 076 3 943623

  • Email: bqlkkt@angiang.gov.vn.

Bài viết liên quan