Thông tin về Hội nghị tiết kiệm điện năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ban quản lý các khu chế xuất & công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức
5/10/23 6:12 AM

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng năng lượng hàng năm với khối lượng lớn trong các KCX – KCN TP.HCM, Ban quản lý các khu chế xuất & công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp và ngành điện chung sức đảm bảo việc cung ứng điện trong mùa khô và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2013

  • Thời gian: 8:00 ngày 09 tháng 5 năm 2013 (thứ Năm)

  • Địa điểm: Hội trường – Trụ sở EVNHCMC (Lầu 1)

     Số 35 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM

Bài viết liên quan