Thông tin về thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

3/21/23 6:30 AM
 

Ngày 30/7/2019, Bộ Công thương ban hành thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Thông tư này quy định tiêu chí, nội dung, kinh phí hỗ trợ và đối tượng áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Nội dung gồm có 4 mục, cụ thể như sau:

* Mục 1. Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam:

- Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài.

- Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu.

- Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam cho sản phẩm của doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam.

- Tổ chức hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối với các sản phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm công nghệ, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh mà trong nước sản xuất.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa qua gian hàng chung trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài.

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch để mua hàng.

- Tổ chức Hội nghị quốc tế tại Việt Nam về ngành hàng xuất khẩu.

- Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

* Mục 2. Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại logistics phục vụ hoạt động ngoại thương:

- Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics.

- Mời đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam trao  đổi về cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics, trung tâm logistic phục vụ hoạt động ngoại thương.

- Tổ chức diễn đàn logistics Việt Nam, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics tại Việt Nam.

* Mục 3. Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

- Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tổ chức và tham gia chương trình khảo sát, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

- Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết kế, phát triển sản phẩm.

- Tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà thiết kế.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành hàng, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của Việt Nam ở nước ngoài.

- Mời tổ chức, chuyên gia truyền thông nước ngoài vào Việt Nam sản xuất sản phẩm truyền thông quảng bá cho ngành hàng xuất khẩu Việt Nam ở nước ngoài.

* Mục 4. Đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

- Tổ chức tham gia khóa đào tạo trọn gói của các tổ chức đào tạo (trực tiếp và trực tuyến).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Bài viết liên quan