Thông tin về thực hiện chế độ báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán nội địa của doanh nghiệp trong KCX – KCN
5/10/23 6:11 AM

Theo Công văn số 3014/BQL-XNK ngày 24/12/2012 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mua bán nội địa của doanh nghiệp trong các KCX – KCN. Kể từ tháng 01/2013 các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo số liệu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và mua bán nội địa của doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng và thực hiện trước ngày 10 của tháng sau (đính kèm Công văn và mẫu báo cáo)

Hình thức gửi báo cáo:
  • Gửi thư về địa chỉ: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, quận 1 TP.HCM (Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu), Điện thoại: 38 232 574
  • Gửi báo cáo theo địa chỉ email: imp-exp.hepza@tphcm.gov.vn
  • Gửi Fax:3.8294.271

Bài viết liên quan