Thực hiện công tác phòng chống thuốc lá tại HEPZA
5/10/23 6:12 AM

Thuốc lá đang là vấn nạn lớn trên toàn thế giới. Theo tổ chức Y tế thế giới ước tính hiện nay mỗi năm có khoảng 5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Nếu xu hướng này không thay đổi thì đến năm 2030 con số này sẽ là 10 triệu người mỗi năm, và khoảng 70% số ca tử vong này sẽ rơi vào các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, một trong 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới.

Để giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 18/6/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thức 3 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTHTL) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/1/2013 về việc phê duyệt “Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020”; Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 28/5/2013 về việc tăng cường thực hiện quy định của Luật PCTHTL trong ngành y tế và mới đây theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về qui định chi tiết thi hành Luật PCTHTL về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 

Một trong những nội dung quan trong của Luật PCTHTL là cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và phạm vi khuôn viên của tất cả các cơ sở y tế; cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và nơi làm việc; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá…
 
Thực hiện Luật PCTHTL và các văn bản liên quan, HEPZA đã đưa nội dung cấm thuốc thuốc lá tại công sở vào Nội quy cơ quan để CBCNV và khách đến liên hệ biết và nghiêm túc thực hiện.

 

Bài viết liên quan