Thực hiện kế hoạch Kiểm tra PCCC đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoá chất tại KCN Lê Minh Xuân huện Bình Chánh
5/10/23 6:13 AM

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2014 của UBND huyện Bình Chánh về việc tăng cường công tác PCCC trên địa bàn,  Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Phòng Đại Diện Ban quản lý) và công ty phát triển hạ tầng KCN Lê Minh Xuân thực hiện kế hoạch  kiểm tra về công tác PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất trong KCN Lê Minh Xuân trên địa bàn huyện Bình Chánh, với các nội dung sau:

  1. Hồ sơ quản lý công tác PCCC, phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn.

  2. Kiểm tra việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, qui định của pháp luật về điều kiện an toàn PCCC trong sản xuất cụ thể : an toàn hệ thống điện. máy móc thiết bị, hệ thống chống sét, khoảng cách an toàn PCCC, việc bố trí hàng hoá vật tư, điều kiện an toàn về lối thoát nạn

  3. Kiểm tra các biện pháp ngăn chặn nguy cơ cháy lan, cháy lớn như: quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; các biện pháp, giải pháp ngăn cháy.Trang thiết bị PCCC, nguồn nước chữa cháy của cơ sở.

  4. Kiểm tra ý thức chấp hành các qui định phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở và nhân viên; Lực lượng PCCC cơ sở: số lượng người, khả năng tổ chức, tác chiến khi có sự cố của lực lượng chữa cháy cơ sở.

  5. Kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị, hệ thống PCCC tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, các bình chữa cháy, phương tiện cứu hộ, các thiết bị thông gió, thoát khói.

  6. Kiểm tra công tác lập và thực tập phương án chữa cháy – cứu hộ, công tác tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

  7. Kiểm tra hồ sơ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

  8. Kiểm tra việc thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC của lãnh đạo, chủ cơ sở, doanh nghiệp.

Thời gian kiểm tra từ ngày 07/08 đến hết ngày 04/09/2014 tại các doanh nghiệp trong KCN Lê Minh Xuân, theo thông báo.

Bài viết liên quan