Thực hiện Kiểm tra PCCC 2020 đối với các doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước- Huyện Nhà Bè

3/13/23 9:59 AM
 

Thực hiện Kế Hoạch số 126/KH-CANB-PCCC&CNCH ngày 10/7/2020 của Công an huyện Nhà Bè về việc kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở trên địa bàn huyện Nhà Bè, Công an huyện Nhà Bè phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) và Công ty PTHT KCN Hiệp Phước tổ chức kiểm tra về công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN Hiệp Phước trên địa bàn huyện Nhà Bè. Kiểm tra căn cứ vào các điều kiện an toàn PCCC của cơ sở được quy định tại Điều 7, 8, 11 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ và các yêu cầu về an toàn PCCC được quy định tại các QCVN06:2020/BXD, QCVN:2014/BXD, TCVN2622:1995 với các nội dung sau:

1. Hồ sơ quản lý theo dõi công tác PCCC và CNCH của cơ sở: lập và lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC theo quy định tại Điều 3 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An, hồ sơ theo dõi hoạt động CNCH theo quy định tại Điều 9 Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công An.

2. Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở: việc khắc phục các vi phạm, việc thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, tổ chức huấn luyện công tác PCCC và CNCH của cơ sở, công tác tự kiểm tra, việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

3. Kiểm tra các điều kiện PCCC và CNCH của cơ sở: Khoảng cách an toàn PCCC, điều kiện phục vụ chữa cháy, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, điều kiện thoát nạn, khả năng hoạt động của các thiết bị PCCC, hệ thống PCCC tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, phương tiện cứu hộ, các thiết bị thông gió, thoát khói, hệ thống điện, hệ thống chống sét, kiểm tra việc bố trí công năng, tính chất sử dụng và các thay đổi so với thiết kế ban đầu.

Thời gian kiểm tra từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày 07/8/2020 tại 30 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động trong KCN Hiệp Phước.

Bài viết liên quan