Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BQL các KCX & CN TPHCM tổ chức tập huấn “Sử dụng Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp”
5/10/23 6:10 AM

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BQL các KCX & CN TPHCM tổ chức tập huấn " Sử dụng Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp theo lĩnh vực sản xuất" cho 150 doanh nghiệp (danh sách tại đây) trong khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 13 giờ 30 ngày 03 tháng 10 năm 2011.

Địa điểm: tại 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM (phòng 16)

Đề nghị doanh nghiệp có trong danh sách: Cử 01 cán bộ phụ trách về nhân sự và chính sách lao động tham dự lớp tập huấn này.

Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, đề nghị doanh nghiệp tải mẫu Phiếu tự kiểm tra (để nghiên cứu trước) Mẫu xem

-->7 mẫu Phiếu

Phiếu KT khai thac KS lộ thiên

Phiếu KT DN cơ khí

Vì tính chất quan trọng của nội dung tập huấn đề nghị các doanh nghiệp cử cán bộ tham dự đầy đủ và đúng thành phần.

Bài viết liên quan