Tiếp đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ đô Viêng Chăn (Lào)
5/10/23 6:12 AM

Ngày 21/8/2013, Lãnh đạo Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tiếp đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ đô Viêng Chăn (Lào) đến làm việc và tham quan Khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Đoàn đã tìm hiểu các thông tin về môi trường đầu tư tại các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển của Khu công nghiệp Hiệp Phước cũng như cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích phục vụ nhà đầu tư. Ngoài ra, Đoàn cũng đã trao đổi, học tập kinh nghiệm về thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, công tác đền bù giải phóng mặt bang.


Trước đó, ngày 20/8/2013 Đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập kế hoạch và đầu tư nhà nước, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đánh giá kết quả việc sử dụng vốn nhà nước, quá trình hợp tác quốc tế và công tác thống kê của thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan