Tiết kiệm trên 71 triệu Kwh điện
5/10/23 6:09 AM


Trước tình hình khó khăn về nguồn điện như hiện nay, TP đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong năm 2010, các KCX – KCN TP phấn đấu tiết kiệm 93 triệu Kwh điện (năm 2009, tiết kiệm được 50 triệu Kwh, đạt 27% lượng điện tiết kiệm của toàn TP). Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban quản lý các KCX-KCN TP, để đạt được chỉ tiêu này phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền đến giải pháp kỹ thuật; đào tạo huấn luyện; thanh tra, kiểm tra; giải pháp tài chính… Đồng thời, tiếp tục theo dõi và đôn đốc, vận động 29 DN đã kiểm toán năng lượng trong năm 2009 tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã đề ra. Năm 2010 sẽ phấn đấu kiểm toán năng lượng thêm 30 DN. 
 
BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan