Tin PCCC
5/10/23 6:10 AM

Tuần qua, tại công ty Ricco-KCX Linh Trung 2 đã xảy ra vụ chập điện gây cháy, nhận được tin báo cháy, đội PCCC của KCX Linh Trung đã điều xe chữa cháy chuyên trách đến công ty. Với tinh thần, trách nhiệm và tác phong ứng phó cao trong mọi tình huống, nhân viên bảo vệ trong ca trực của đội bảo vệ công ty Ricco đã kịp thời dập tắt đám cháy trước khi xe chữa cháy chuyên trách của KCX Linh Trung đến. Thiệt hại do vụ cháy gây ra không đáng kể.

Bài viết liên quan