TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN
5/10/23 6:10 AM

Ban Quản lý các KCX-KCN TP đã phối hợp triển khai quán triệt các chủ trương của Nhà nước đến các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chủ trương tiết kiệm điện để có thể ổn định được nguồn năng lượng phục vụ cho sản xuất.

Một là: Yêu cầu các doanh nghiệp, các công ty phát triển cơ sở hạ tầng KCN, các đơn vị cá nhân, người lao động chấp hành nghiêm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị 171/CT-TTg và Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND. Các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện những giải pháp tiết kiệm điện đã được hướng dẫn, ban hành ngay các quy định về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong đơn vị.

Hai là: Các công ty phát triển cơ sở hạ tầng KCN từng bước triển khai cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng, các trạm xử lý nước thải theo hướng tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn các công nghệ thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong đầu tư chiếu sáng công cộng và xử lý nước thải nói riêng và trong hoạt động đầu tư  nói chung. Phối hợp ngay với Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP tổ chức khảo sát toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng và các trạm bơm để có giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Đối với các doanh nghiệp, bố trí thời gian sản xuất hợp lý, đặc biệt chú ý sản xuất vào giờ thấp điểm, vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Tránh tập trung sản xuất vào cao điểm mùa khô. Lập kế hoạch thay thế, nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện để mỗi năm ít nhất tiết kiệm 1% và phải thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đào tạo đội ngũ chuyên viên, quản lý hệ thống điện, năng lượng tại cơ sở, thường xuyên gửi nhân viên đi đào tạo, tập huấn.

Ba là: Đề nghị Điện lực TPHCM điều phối điện trên tinh thần ưu tiên cho sản xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời lập kế hoạch tổng thể chung về cung ứng điện toàn địa bàn, đặc biệt là trong mùa khô;  tổ chức sắp xếp điều hòa điện để cân bằng biểu đồ phụ tải, thu hẹp khoảng cách chênh lệch công suất giữa giờ thấp điểm và giờ cao điểm, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cung ứng đủ cho sản xuất. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các công ty phát triển cơ sở hạ tầng KCN, các khách hàng trọng điểm để lên kế hoạch cung ứng điện sát hợp thực tiễn sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp làm tốt công tác sử dụng điện.

Bốn là: Ban Quản lý phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, công ty hạ tầng thực hiện những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời giới thiệu đến các doanh nghiệp những giải pháp tài chính thiết thực để giúp các doanh nghiệp đầu tư.

Năm là: Về lâu dài, Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghệ xem xét, thẩm định các máy móc thiết bị, công nghệ của các dự án đầu tư mới trong vấn đề sử dụng năng lượng, điện đảm bảo công nghệ có năng suất cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, nhà máy năng lượng sạch, xanh, sử dụng năng lượng tái tạo.

Ban Quản lý kêu gọi các chủ doanh nghiệp hãy có kế hoạch thay đổi máy móc thiết bị, công nghệ lạc hậu để thực hiện tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan