Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Việt Nam
5/10/23 6:10 AM

Theo thông báo của phía Trung Quốc, trước tình hình các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm của Việt Nam, Trung Quốc căn cứ theo Quy định kiểm dịch xuất nhập khẩu, quyết định tạm dừng nhập khẩu các loại sản phẩm thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam và sản phẩm hàng hóa cùng loại của nước thứ ba quá cảnh qua Việt Nam vào Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng cho biết chỉ có các quốc gia và khu vực nằm trong “Danh sách cho phép nhập khẩu kiểm nghiệm kiểm dịch các sản phẩm từ thịt” mới được phép xuất khẩu các sản phẩm từ thịt động vật vào Trung Quốc.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh các loại sản phẩm trên được biết.

(Nguồn: Vụ Trường Châu Á – Thái Bình Dương)

Bài viết liên quan