Về công tác tổ chức nhân sự
5/10/23 6:10 AM

  Ngày 06 tháng 02 năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 06/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban quản lý. Thời gian nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 03 năm 2012.

Ngày 21 tháng 02 năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 12/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm Phó Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đối với bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng phòng Đại diện Ban quản lý.
Ngày 27 tháng 02 năm 2012, tập thể lãnh đạo Ban quản lý đã họp và thống nhất phân công bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Trưởng Ban quản lý phụ trách Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Trung tâm dịch vụ công nghiệp và thông tin.
Ban quản lý thông báo để các đơn vị liên quan biết và quan hệ công tác.
VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan