Về tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2022

3/13/23 7:55 AM
 

Thực hiện công văn số 3399/UBND-NCPC ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng, các Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp (KCX-KCN) thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người lao động ở doanh nghiệp; treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” với các nội dung sau:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 4/10”.

  • Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

  • Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

  • Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  • Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

  • Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

2. Đầu tư kinh phí, củng cố, xây dựng tổ chức Đội PCCC đủ mạnh; tăng cường tổ chức công tác tự kiểm tra, tự tổ chức thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước… đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như mít tinh cổ động, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức hội thao, diễn tập phương án phòng cháy và chữa cháy…

 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.

Bài viết liên quan