V/v báo cáo định kỳ hiện trạng KCX-KCN
5/10/23 6:12 AM

Nhằm chuẩn bị cho cuộc họp giao ban sơ kết tình hình hoạt động của các KCX-KCN trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của KCX-KCN theo mẫu đính kèm.

Thời hạn báo cáo: trước ngày 02/6/2013 (tải file tại mục Báo cáo thống kê trên trang thông tin điện tử: www.hepza.gov.vn)

Rất mong các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN quan tâm thực hiện đúng thời hạn.

Bài viết liên quan