Yêu cầu các DN thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về công tác an toàn – vệ sinh lao động
5/10/23 6:10 AM

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2011 và 2012 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, đã có nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động. Để hạn chế tình trạng này, HEPZA đề nghị các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp nghiên cứu thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Đính kèm công văn 1161/CV-BQL-KCX-HCM

Bài viết liên quan