Chuyên mục
KCN Hiệp phước

                                                                  

1. Khái quát về khu công nghiệp (General)

Tên khu công nghiệp(IP)/ Khu chế xuất (EPZ)/ Khu kinh tế (EZ)

Khu Công nghiệp Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

 

Name of industrial park (IP) / export processing zone (EPZ) / economic zone (EZ)

HIEP PHUOC INDUSTRIAL PARK (Phase 2)

 

Địa điểm (Tỉnh, thành phố, quận/huyện)

Nhà Bè

 

Location of IP (city, province and district)

Nha Be District

 

Thời gian hoạt động của KCN

ĐẾN HẾT NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2058

 

Period of operation

UP TO SEPTEMBER 23, 2058

 

2. Đặc điểm khu công nghiệp (Features of IP)

Loại hình khu công nghiệp (đa ngành hoặc chuyên ngành, ưu tiên thu hút đầu tư)

công nghệ nhẹ, sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ít thâm dụng lao động, logistics

 

Type of IP (general or specific industry, type of industry)

light, clean and un-polluted industry, non labor intensive, logistics.

 

 

Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha)

597

 

Total land size of IP (ha)

 

 

Quy mô nhà xưởng công nghiệp/ nhà máy trong khu công nghiệp

Diện tích Khu Công nghiệp Hiệp Phước Giai đoạn 2 là 597 ha với 64 doanh nghiệp đang hoạt động

 

Size of industrial lot/ factory outlet inside the IP) (m2)

Total area of Hiep Phuoc Industrial Park Phase 2 is at 597 ha of land with 64 current enterprises

 

 

Tổng diện tích đất công nghiệp (ha)

350 ha

 

Total leasable area (ha)

 

 

Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp

30%

 

Rate of occupancy of IP

 

3. Vị trí và hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp (Location and geographical accessibility of IP)

 

Đường vàn đai gần nhất (the nearest ring road)

Nguyễn Văn Linh/ Nguyen Van Linh

 

Khoảng cách (Distance) (km)

 13km

 

 

Đường sắt gần nhất (the nearest national rainway)

Ga Sài Gòn  (Sai Gon station)

 

Tên (Name)Khoảng cách (Distance) (km)

20

 

 

Sân bay gần nhất (the nearest airport)

 

 

Tên (Name)

Tân Sơn Nhất (Tan Son Nhat Airport)

 

Khoảng cách (Distance) (km)

 25km

 

 

Cảng biển quốc gia gần nhất (the nearest port)

Cảng Hiệp Phước, Cảng Cát Lái

 

 Khoảng cách (Distance) (km)

Hiep Phuoc Port: 1km

Cat Lai Port : 23 km

 

4.Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp (Infrastructure within IP)

 

 

Hệ thống giao thông (Roads)

 

 

Đường trục chính KCN - Số làn và bề rộng mặt đường

Đường rộng 60m

 

Main road system - width and number of lanes

Road 60m wide

 

 

Đường nội bộ KCN - Số làn và bề rộng mặt đường

Đường rộng 25m, 35m

 

Internal road system - width and number of lanes

Road 25m, 35m wide

 

 

Cấp điện (power supply)

 

 

Lưới điện quốc gia (national grid)

Quốc gia ( national)

 

Nhà máy điện dự phòng (standby power point)

không (No)

 

Cấp nước (Water supply)

 

 

Công suất (m3/ngày.đêm)
Capacity (m3/day)

45,000

 

 

Xử lý nước thải (Sewage treament system)

 18,000

 

 

5.  Chi phí đầu tư (Investment Cost)

 

 

Đất (Land)

597ha

 

Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year)

đến ngày 23/9/2058 (up to September 23, 2058)

 

Giá thuê (Rental price)

Chưa có thông tin / Not available

Giá cung cấp điện (Electricity Price) (USD/Kwh)

 

 

Giờ cao điểm (Peak time)

VND 2,871

 

Giờ bình thường (Normal time)

VND 1,555

 

Giờ thấp điểm (Peak off time)

VND 1,007

 

Giá cung cấp nước (Price of water supply) (USD/m3)

 VND 10.800/m3

 

Thu nhập bình quân của người lao động (USD/tháng)
Average income per worker (USD/month)

~ 6.000.000 VND -~ 8.000.000 VND/ tháng

 

6.  Thông tin nhà đầu tư (Investors Information)

 

 

Lợi thế cạnh tranh khác của KCN:

vị trí ngay trung tâm thành phố, dễ tuyển dụng lao động, cảng biển nội khu, hạ tầng hoàn thiện.

 

Other competitiveness:

ideal location closed to the downtown, convenient for labor recruitment, inside ports, comprehensive infrastructure.

 

7. Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư  (Major Industries Encouraged)

Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư: 

công nghệ nhẹ, sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ít thâm dụng lao động, logistics.

 

Focused type of industry/ investment : 

light, clean and un-polluted industry, non labor intensive, logistics.

 

8. Chi tiết liên hệ (Contact Details)

Tên Công ty phát triển hạ tầng KCN
Name of IP developer 

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước.

Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company.

 

Địa chỉ

Trụ sở chính: Khu B, Đường số 1, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phồ Hồ Chí Minh

 

Address:

Headquarter: Division B, Road No. 1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, HCMC

 

Contact person

Mr Tan - Sale & Marketing Deputy Director: (+84) 984865516 email: tan.huong@hiepphuoc.com

Sale & Marketing Department: (+84) 964 11 88 33 email: marketing@hiepphuoc.com

Location map

Lay out plan


 

 

 

Danh sách các doanh nghiệp trong khu