Chuyên mục
THÀNH PHẦN BAN LÃNH ĐẠO

 

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ HIỆN NAY 

​​​​
 

Ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban

ĐT: 38290405 
Email: hqhung.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách 
Trưởng ban quản lý, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý; phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư và Văn phòng Ban Quản lý. Phụ trách KCX Tân Thuận, Linh Trung 1 & 2, KCN Bình Chiểu, Cát Lái.

 


 

Ông Phạm Thanh Trực - Phó Trưởng ban 


ĐT: 38290405
Email: pttruc.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách 
Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Môi trường và Lực lượng dân quân tự vệ cơ quan; Phụ trách KCN Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, An Hạ, Tân Tạo, Lê Minh Xuân 3.

 


 

Bà Nguyễn Võ Minh Thư - Phó Trưởng ban 
ĐT: 38290405
Email: nvmthu.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Quản lý Lao động; phụ trách các đơn vị trực thuộc: Quỹ Hỗ trợ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (WSF), Trường Cao đẳng Bán công công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM); Phụ trách KCN Tân Thới Hiệp, Tân Bình, Hiệp Phước, Phong Phú.


 

Ông Trần Việt Hà - Phó Trưởng ban 

ĐT: 38290405
Email: tvha.hepza@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

Phó trưởng Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban, phụ trách Phòng Giám sát và Quản lý dự án đầu tư; Phụ trách đơn vị trực thuộc: Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA); Phụ trách KCN Đông Nam, Tân Phú Trung, Tây Bắc Củ Chi, Cơ khí Ô Tô, Lê Minh Xuân 2.