Thông tin  chỉ đạo

Thứ ba, 28/02/2023

Tăng cường công tác bảo đảm ANTT, ATGT, an toàn PCCC tại các khu chế xuất, khu công nghiệp dịp Tết năm 2023

Thứ ba, 28/02/2023

Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

Thứ năm, 16/03/2023

Tóm tắt kết quả hoạt động Khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020