Thông tin  chỉ đạo

Thứ tư, 07/12/2022

Về hoạt động dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp

Thứ tư, 23/11/2022

Tổ chức hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường dự án “Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao An Phúc Nguyên”

Thứ bảy, 07/01/2023

Tập huấn triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2022