Thông tin  chỉ đạo

Thứ năm, 02/03/2023

Về việc tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ bảy, 07/01/2023

Khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của cán bộ, công nhân viên tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Thứ sáu, 07/04/2023

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty TNHH TÂN THUẬN