ĐƯA BẢO TÀNG ĐẾN VỚI CÔNG NHÂN CÁC KCX – KCN TP.HCM
06:10 10/05/2023

Nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho công nhân hiện đang làm việc trong các KCX – KCN, qua đó giúp họ sống có mục đích, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội, từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, Hepza phối hợp với Bảo tàng chứng tích chiến tranh tổ chức chương trình “Bảo tàng lưu động”.

Hepza đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình ý nghĩa này theo Công văn số 3241/CV-BQL-KCN-HCM.

P.QLLĐ

 

Bài viết liên quan