Đảng bộ các KCX - KCN TP học tập quán triệt Nghị quyết 16-NQ/TW (Khóa XI)
06:11 10/05/2023
Ngày 07 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy các KCX – KCN TP tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết như trên.
Đến dự có đồng chí Vũ Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý các KCX – KCN TP và hơn 60 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tài – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP đã báo cáo tổng thể kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và báo cáo chuyên sâu Nghị quyết 16-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
 
 
Kết thúc hội nghị, Đảng ủy các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các cấp ủy cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị tự xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo các Kết luận và Nghị quyết của Đảng

Bài viết liên quan