Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn

02:38 17/03/2023
 

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2946/TLĐ - TC về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Theo đó, đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Đồng thời, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

Bài viết liên quan