Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh
06:12 10/05/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, tổ chức buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08g00 – 11g30, Thứ Năm ngày 14/11/2013
  • Địa điểm: Hội trường KS Kim Đô (Lầu 9), số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1
  • Nội dung: Trả lời các câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp liên quan lĩnh vực sau:
  1. Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương): Chính sách xuất nhập khẩu, hoạt động xúc tiến thương mại.
  2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam (Bộ Kế hoạch – Đầu tư): Đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam; Hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài; Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất; Thủ tục lập hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài; Quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  3. Sở Công Thương: Thương mại – dịch vụ: Các quy định về bán buôn, bán lẻ của Chợ, Siêu thị; Hoạt động kinh doanh có điều kiện; Thủ tục cấp phép, chương trình khuyến mãi, hội chợ, triển lãm.
  4. Sở Kế hoạch & Đầu tư: Luật Đầu tư và các quy định thực hiện Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp và các quy định về đăng ký kinh doanh.
  5. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, an toàn du khách, môi trường kinh doanh, hoạt động lữ hành.

Các doanh nghiệp tham gia đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 13/11/2013 bằng fax hoặc email. Nếu đơn vị có câu hỏi vướng mắc đề nghị gửi qua email trước ngày 08/11/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM – Tổ Đối thoại

Địa chỉ:           51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:      3910 1304                   Fax: 3910 5589

Email:             doithoai@itpc.gov.vn

Bài viết liên quan