Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

04:42 23/03/2023
 

Ngày 20/3/2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh, trong đó có quy định mức giá bán điện đối với nhóm đối tượng khách hàng thuộc các ngành sản xuất vào các giờ bình thường, cao điểm, thấp điểm theo từng cấp điện áp được ban hành Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời gian áp dụng giá bán điện: Từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Bài viết liên quan