Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

04:26 01/03/2023

 

​​​​​​Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông tin Quyết định trên để Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý triển khai đến toàn thể công chức, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Bài viết liên quan