“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
06:12 10/05/2023

Ngày 16/4/2013, Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Phước - Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý, đồng chí Nguyễn Tấn Định - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh -  Phó Trưởng Ban Quản lý, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Phó Trưởng Ban Quản lý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý tham dự hội nghị
 Hội nghị được nghe đồng chí Lê Công Đồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo khái quát các nội dung về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó nhấn mạnh, một trong những nội dung đặc sắc nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là phong cách quần chúng.
Đồng chí Lê Công Đồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
giới thiệu chuyên đề tại hội nghị
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thì trong mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình, phải luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm, cách lãnh đạo cho phù hợp, phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân, trong quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, phải điều tra nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng; phải luôn gương mẫu trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Phước - Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý
phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Phước - Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý đã yêu cầu triển khai, tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức từng đơn vị; đồng thời gắn với việc khắc phục các thiếu sót đã được nêu ra tại đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 Khóa XI, quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; triển khai đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương đến từng đảng viên, đoàn viên Đoàn TNCSHCM cơ quan; đồng thời tiếp tục phát huy, sáng tạo trong việc chào cờ đầu tuần kết hợp với sinh hoạt những mẩu chuyện về Bác Hồ.

Bài viết liên quan