Báo cáo hiện trạng và định kỳ hàng quý các công trình hạ tầng trong KCX/KCN
06:12 10/05/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) về tiếp tục rà soát đánh giá tình hình triển khai xây dựng hạ tầng và kế hoạch hoàn thiện hạ tầng theo dự án đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý đề nghị các Công ty hạ tầng báo cáo tình hình triển khai xây dựng các công trình hạ tầng trên cơ sở tiếp tục cập nhật các số liệu đã thực hiện tính đến thời điểm hiện tại và kế hoạch triển khai phần còn lại (đính kèm biểu mẫu). Đồng thời; bổ sung bản đồ quy hoạch tổng thể, trong đó thể hiện vị trí và các khối lượng công việc đã thực hiện. Báo cáo gửi về Phòng Quản lý Xây dựng trước ngày 07/8/2013.

Báo cáo gửi qua địa chỉ email conts.dept@hepza.gov.vn

Bài viết liên quan