Báo cáo tình hình thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất
06:12 10/05/2023

Thực hiện công văn số 4158/BKHĐT-ĐTNN ngày 18/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị Công ty thực hiện báo cáo theo mẫu đính kèm.

Báo cáo (bản giấy và file mềm) gửi về:
  • Văn phòng Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1
  • Email: office@hepza.gov.vn 
trước ngày 08/7/2013
 
Mẫu file báo cáo đề nghị download tại đây.
 
Đề nghị Công ty quan tâm thực hiện đúng thời hạn.

Bài viết liên quan