Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024

04:02 16/03/2023
 

Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 (viết tắt Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND).

Theo Khoản 3 Điều 4 Quy định về Bảng giá đất (kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND), đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thì giá đất tính bằng 60% giá đất ở liền kề (theo phụ lục Bảng 6 và các vị trí được phân loại tại Khoản 2 Điều 4).

Bảng giá đất ở tại một số khu vực như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Tên đường

Đoạn đường

Giá

Từ

Đến

1. Quận Bình Tân

 

 

 

Hồ Văn Long

Nguyễn Thị Tú

Đường số 7 (KCN Vĩnh Lộc)

4.000

Vĩnh Lộc (Hương lộ 80)

Nguyễn Thị Tú

KCN Vĩnh Lộc

4.000

2. Huyện Nhà Bè

 

 

 

Đường nội bộ khu tái định cư KCN Hiệp Phước

Trọn đường

2.400

3. Huyện Bình Chánh

 

 

 

Nguyễn Thị Tú

Vĩnh Lộc

Ranh Quận Bình Tân

4.400

Vĩnh Lộc

KCN Vĩnh Lộc

Trần Văn Giàu

2.900

Võ Văn Vân

Trần Văn Giàu

Vĩnh Lộc

3.100

Các đường trong KCN An Hạ

Đường số 1, 2, 3, 4, 5 (Đường An Hạ đến cụm CN An Hạ)

1.300

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2019 và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND.

 

 

Bài viết liên quan