Biểu mẫu Báo cáo giám sát môi trường định kỳ và Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại định kỳ
06:10 10/05/2023

Ban quản lý thông báo đến các Công ty PTHT các Khu chế xuất và công nghiệp, các Doanh nghiệp nằm trong Khu chế xuất và công nghiệp thành phố về việc cập nhật mới mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ và báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại định kỳ.

Website tham khảo www.hepza.gov.vn mục Báo cáo thống kê của website.

Tải mẫu báo cáo giám sát môi trường (dành cho công ty hạ tầngtại đây

Tải mẫu báo cáo giám sát môi trường (dành cho doanh nghiệp) tại đây

Tải mẫu báo cáo giám sát môi trường (dành cho chủ nguồn thải) tại đây

Bài viết liên quan