Buổi làm việc giữa Ban quản lý với các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo
06:11 10/05/2023
đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo và Công ty Cổ phần Đầu Tư - Công nghiệp Tân Tạo (Công ty phát triển hạ tầng KCN Tân Tạo) để nghe về tình hình sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tham dự còn có các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý: Phòng Quản lý Đầu tư, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Lao động, Quản lý Xuất nhập khẩu, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện, Thanh tra và Văn phòng.

Tại buổi làm việc các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều nội dung, tập trung vào các vấn đề vướng mắc, khó khăn như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tình trạng ngập nước khi thủy triều lên, giá bán nước cao, phí sử dụng nước thải tính bằng đô la Mỹ, bán hàng rong trước cổng KCN, an ninh trật tự trong KCN,…

Căn cứ vào các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Thường trực Lâm Văn Tiếp giao cho các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kiểm tra xử lý các doanh nghiệp vi phạm về môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương dẹp bán hàng rong trước cổng KCN; đồng thời, đề nghị Công ty phát triển hạ tầng KCN Tân Tạo sớm có biện pháp chống ngập nước trong KCN để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng cường đội bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự khu./.

Văn phòng

Bài viết liên quan