Các tập thể thuộc Ban quản lý được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012
06:12 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (TT LĐXS) năm 2012, 11 tập thể trực thuộc Ban quản lý và Công ty TNHH Tân Thuận đã được công nhận danh hiệu TT LĐXS năm 2012.

Trong năm 2012, 100% các phòng, Trung tâm trực thuộc Ban quản lý đạt danh hiệu tập thể TT LĐXS gồm: Văn phòng, phòng Quản lý Đầu tư, phòng Quản lý Lao động, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, phòng Quản lý Môi Trường, phòng Quản lý Xây dựng, phòng Quản lý Doanh nghiệp, phòng Đại diện, Thanh tra, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và thông tin.
Ngày 20/5/2013, Ban quản lý đã tổ chức trao tặng danh hiệu TT LĐXS cho các tập thể nêu trên.
 

Hình: Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban trao Quyết định và

Giấy chứng nhân TT LĐXS cho 11 tập thể.

 

Bài viết liên quan