Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Akiba Coating & Technology Việt Nam
08:00 04/10/2023

Ngày 04 tháng 10 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) cấp Giấy phép môi trường số 27/GPMT-BQL của dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện cơ điện - Công ty TNHH Akiba Coating & Technology Việt Nam” tại địa chỉ tại lô U.18b-20a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận do Công ty TNHH Akiba Coating & Technology Việt Nam là chủ dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý công khai Giấy phép môi trường số 27/GPMT-BQL của Công ty TNHH Akiba Coating & Technology Việt Nam. (File Giấy phép môi trường đính kèm)

Bài viết liên quan