Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH ALWAYS
08:00 21/11/2023

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) cấp Giấy phép môi trường số 29/GPMT-BQL của dự án “Công ty TNHH ALWAYS (mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất xe đạp, xe đạp điện từ 200.000 bộ/năm lên 300.000 bộ/năm; linh phụ kiện có liên quan (khung sườn xe, phuộc xe đạp bằng nhôm và sắt) từ 1.000.000 cái/năm lên 1.500.000 cái/năm và sản xuất linh phụ kiện xe đạp (sườn xe đạp, phuộc trước xe đạp từ vải carbon) công suất 180.000 bộ/năm)” tại Khu A, lô P.65-66-01-15b, lô P.63-64-02-04-06-08-10-12b, lô P.12a-14-16b, đường số 16 và lô BE.07-16 đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH ALWAYS là chủ dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý công khai Giấy phép môi trường số 29/GPMT-BQL của Công ty TNHH ALWAYS. (File Giấy phép môi trường đính kèm)

Bài viết liên quan