Công khai Giấy phép môi trường của Công ty TNHH MTV Sản xuất Động cơ Ánh Nga
08:30 02/10/2023

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) cấp Giấy phép môi trường số 26/GPMT-BQL của dự án “Công ty TNHH MTV Sản xuất Động cơ Ánh Nga - Nhà máy sản xuất gia công mô tơ quạt điện, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm” tại Lô C1-1, C1-2, Đường D7, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH MTV Sản xuất Động cơ Ánh Nga là chủ dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý công khai Giấy phép môi trường số 26/GPMT-BQL của Công ty TNHH MTV Sản xuất Động cơ Ánh Nga. (File Giấy phép môi trường đính kèm)

Bài viết liên quan