Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sản xuất CDT
03:36 10/08/2023

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 04/2023/CDT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Công ty TNHH Sản xuất CDT về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất lồng quạt máy các loại, công suất 7.200 tấn sản phẩm/năm” (kèm báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường) tại địa chỉ Lô C7-1, đường D7, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 29 và khoản 5 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sản xuất CDT. (File báo cáo đính kèm)

     Phòng Quản lý Môi trường

Bài viết liên quan