Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Schindler Việt Nam
03:40 10/08/2023

 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 819/CV-SL ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Công ty TNHH Schindler Việt Nam về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Schindler Việt Nam” (kèm báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường) tại địa chỉ Lô F3-2, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

      Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 29 và khoản 5 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Schindler Việt Nam. (File báo cáo đính kèm)

        Phòng Quản lý Môi trường

Bài viết liên quan