Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Tỷ Thạc
04:07 10/08/2023

 Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 96/2023/GPMT-TT ngày 07 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Trung tâm phát triển giày mẫu – giày thể thao Công ty Tỷ Thạc, công suất 30.000 đôi giày/năm” (kèm báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường) tại địa chỉ Nhà xưởng 9A và 9B, Lô số 9, đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

      Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 29 và khoản 5 Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Tỷ Thạc. (File báo cáo đính kèm)

      Phòng Quản lý Môi trường

Bài viết liên quan