Công khai nội dung giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 1) của Công ty Cổ phần Indus Bình Chánh
15:05 20/09/2023

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) cấp Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 1) số 23/GPMT-BQL ngày 12/9/2023 cho Dự án “Nhà máy Cơ khí Indus Bình Chánh” của Công ty Cổ phần Indus Bình Chánh tại lô số 15-17-19-21, Khu G, đường D2, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Quản lý công khai Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 1) số 23/GPMT-BQL ngày 12/9/2023 của Công ty Cổ phần Indus Bình Chánh. (File đính kèm)

Bài viết liên quan